Τελικός πίνακας υποψηφίων για μία θέση επιμελητή Β ειδικότητας Καρδιολογίας

Τελικός πίνακας υποψηφίων κατόπιν δομημένης συνέντευξης θέση επιμελητή Β ειδικότητας Καρδιολογίας για την προκήρυξη με Αρ. Πρωτ. 6669/20.03.23

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο