Τελικός πίνακας υποψηφίων για μία θέση επιμελητή Β στο Τ.Ε.Π.

Τελικός πίνακας υποψηφίων κατόπιν δομημένης συνέντευξης θέση επιμελητή Β στο Τ.Ε.Π.για την προκήρυξη με Αρ. Πρωτ. 6669/20.03.23 (Ορθή επανάληψη)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο