Τελικός πίνακας υποψηφίων για μία θέση Διευθυντή ειδικότητας Ψυχιατρικής

Τελικός πίνακας μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων κατόπιν δομημένης συνέντευξης για μία θέση Διευθυντή ειδικότητας Ψυχιατρικής που αφορά την προκήρυξη με Αρ. Πρωτ. 6669/20.03.23 (2η Ορθή Επανάληψη)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο