Τελικός πίνακας υποψηφίων για μία θέση επιμελητή Β ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας -Εργαστηριακής Ιατρικής (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 2.27)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων κατόπιν δομημένης συνέντευξης για μία θέση επιμελητή Β ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας -Εργαστηριακής Ιατρικής (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 2.27)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο