Τελικός πίνακας υποψηφίων για μία θέση επιμελητή Β στη ΜΕΘ

Τελικός πίνακας υποψηφίων κατόπιν δομημένης συνέντευξης για μία θέση επιμελητή Β στην Μ.Ε.Θ. για την προκήρυξη με Αρ. Πρωτ. 6669/20.03.23

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο