«Χειρουργική Χημειοπροφύλαξη» & «Ορθές πρακτικές στο Χειρουργείο»

«Χειρουργική Χημειοπροφύλαξη» & «Ορθές πρακτικές στο Χειρουργείο»

Σας ενημερώνουμε ότι η Ομάδα Εργασίας της Επιτροπή Λοιμώξεων ενόψει της χρήσης του ανακαινισθέντος κεντρικού  Χειρουργείου, στοχεύοντας στην πρόληψη των Λοιμώξεων Χειρουργικής Θέσης και στην ασφάλεια των ασθενών, απευθύνει πρόσκληση προς όλους τους Ιατρούς των Χειρουργικών Ειδικοτήτων να παρευρεθούν σε Επιστημονική συνάντηση με θέματα:

«Χειρουργική Χημειοπροφύλαξη» & «Ορθές πρακτικές στο Χειρουργείο».

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο του Λατσείου την Τρίτη 10/05/2022 στις 13.00μμ.

Η παρουσία όλων κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Παρακαλείσθε για τη σχετική  ενημέρωση του  Ιατρικού προσωπικού ευθύνη σας.

Για  την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Η  Πρόεδρος

Δρ. Σ. Συμπάρδη

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος

Δ/ντρια Α’ Παθολογικής Κλινικής

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο