Πολιτική Μητρικού Θηλασμού

Εισαγωγή

Ο θηλασμός είναι μέρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορούν την μητέρα και το παιδί. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα στο «υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας », που συνεπάγεται  δικαίωμα στο θηλασμό, και οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να θηλάσουν, γεγονός που σχετίζεται με το αναπαραγωγικό τους δικαίωμα.

Ο θηλασμός είναι  συνέχεια του αναπαραγωγικού κύκλου καθώς, αφενός υποστηρίζει την σωστή  ανάπτυξη του παιδιού και αφετέρου αναστρέφει τις  φυσιολογικές αλλαγές που επέφερε η κύηση στη μητέρα.

Ο μητρικός θηλασμός και το ανθρώπινο γάλα αποτελούν τα φυσιολογικά πρότυπα  στην βρεφική σίτιση και διατροφή. Με δεδομένα τα διαπιστωμένα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ιατρικά και νευρο-αναπτυξιακά πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού, η βρεφική διατροφή θα πρέπει να θεωρείται ζήτημα Δημόσιας Υγείας και όχι μόνο επιλογή τρόπου ζωής

Οι επαγγελματίες υγείας και ιδίως οι γιατροί, από τον όρκο του Ιπποκράτη,  έχουν την ευθύνη για την προώθηση, την προστασία και την υποστήριξη του θηλασμού κατά την άσκηση της ιατρικής, σύμφωνα με τουλάχιστον τρεις αρχές της ιατρικής δεοντολογίας: 1.τις ηθικές εντολές της «ευεργεσίας» δηλαδή την αρχή της ανάληψης δράσεων προς όφελος των ασθενών τους, 2.την αρχή του “μη-βλάπτειν, και 3. την ειλικρίνεια και τιμιότητα, την αρχή δηλαδή της συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης.

 

Η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας του ΠΟΥ εντοπίζοντας την ανάγκη για μείωση του  υποσιτισμού και της φτώχειας παγκοσμίως δημιούργησε το 1981 τον Διεθνή Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος.

Ακολούθησαν το 1989 τα 10 βήματα για επιτυχή θηλασμό και η αναγνώριση του ειδικού ρόλου των μαιευτηρίων στην έναρξη και διατήρηση του μητρικού θηλασμού, ώστε το 1990 με την Διακήρυξη του Innocenti να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι, που το 1991 εκφράστηκαν με την δημιουργία του θεσμού των φιλικών προς τα βρέφη Νοσοκομείων.

Πολιτική Μητρικού Θηλασμού

Στις 07/01/2013 συγκροτήθηκε με απόφαση της Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας, Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε το  Θριάσιο Νοσοκομείο να αξιολογηθεί ως  «Φιλικό προς τα βρέφη» (Baby Friendly) σύμφωνα με τα κριτήρια του ΠΟΥ και της UNICEF.

 

Έχοντας κατά νου τις ηθικές μας δεσμεύσεις καθώς και τις οδηγίες του ΠΟΥ και της UNICEF, κύριος σκοπός και στόχος της πολιτικής μας είναι η υλοποίηση της επιθυμίας να θηλάζουν αποκλειστικά  όλες οι λεχωίδες που γεννούν στο Θριάσιο Νοσοκομείο  κατά την παραμονή τους στην Μαιευτική /Γυναικολογική Κλινική και στη συνέχεια για 6 μήνες προς όφελος των νεογνών και των μητέρων τους. Μακρόπνοος στόχος είναι, μετά την εισαγωγή  συμπληρωματικών τροφών, η επιμύκηνση του θηλασμού  για 1 έως 2 χρόνια ή και περισσότερο ανάλογα με την επιθυμία των μητέρων και των παιδιών.

Βασικά στοιχεία της πολιτικής μας είναι

 • Η προάσπιση και ο συνεχής έλεγχος τήρησης του Διεθνή Κώδικα Εμπορίας Υποκαταστάτων  Μητρικού Γάλακτος
 • Η εφαρμογή των 10 Βημάτων για τον Μητρικό θηλασμό
 • Η συνεχής εκπαίδευση προσωπικού αλλά και μητέρων σχετικά με τον μητρικό θηλασμό
 • Η πολιτική πρέπει να είναι κατανοητή και προσβάσιμη σε όλες τις νέες μητέρες καθώς και σε όλους τους επαγγελματίες υγείας που έρχονται σε επαφή με το νεογνό, την έγκυο και την λεχωίδα
 • Η συμμετοχή, η ενδυνάμωση και η τυχόν δημιουργία φορέων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο με σκοπό την προαγωγή, υποστήριξη και προώθηση του Μητρικού Θηλασμού

Διεθνής κώδικας εμπορίας υποκατάστατων μητρικού γάλακτος

Η πολιτική του Θριασίου για τον μητρικό θηλασμό έχει σαν σκοπό την προάσπιση και τον συνεχή έλεγχο τήρησης του Διεθνή Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος.

Ως εκ τούτου:

Απαγορεύεται η προώθηση των υποκατάστατων μητρικού γάλακτος ή άλλων προϊόντων γάλακτος,των μπουκαλιών, των θηλών και των πιπίλων στις μητέρες.

Απαγορεύεται στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου η αποδοχή δώρων, χρημάτων, εξοπλισμού ή άλλου υλικού, χορηγιών σε επιστημονικές ή μη εκδηλώσεις από κατασκευαστές ή διανομείς υποκατάστατων μητρικού γάλακτος ή θηλών.

Το νοσοκομείο δεν δέχεται δωρεάν υποκατάστατα μητρικού γάλακτος.

Οι τσάντες που δίνονται δωρεάν στις νέες μητέρες κατά την έξοδό τους από το νοσοκομείο, δεν περιέχουν νεογνικά γάλατα, μπουκάλια,θηλές / πιπίλες ή λογότυπους εταιρειών γαλάτων.

Τα 10 βήματα για επιτυχή μητρικό θηλασμό

 1. Ύπαρξη γραπτής πολιτικής για το θηλασμό και τακτική ενημέρωση του προσωπικού υγείας
 2. Εκπαίδευση όλου του προσωπικού υγείας στις απαραίτητες δεξιότητες για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.
 3. Πληροφόρηση όλων των εγκύων για τα οφέλη και τη διαχείρηση του θηλασμού.
 4. Παροχή βοήθειας προς τις μητέρες για να ξεκινήσουν το θηλασμό μισή ώρα μετά τη γέννηση.

Αναδιατύπωση: Να τοποθετούνται τα βρέφη σε επαφή δέρμα με δέρμα αμέσως μετά την γέννηση για τουλάχιστον μια ώρα και να ενθαρρύνονται οι μητέρες, προκειμένου να αναγνωρίζουν πότε τα βρέφη τους είναι έτοιμα να θηλάσουν, προσφέροντας βοήθεια , αν χρειάζεται.

 1. Επίδειξη στις μητέρες για το πώς να θηλάζουν και πώς να διατηρηθεί η γαλουχία και όταν πρέπει να χωρίσουν από τα βρέφη τους
 2. Να μη δίνεται στα νεογέννητα καμιά άλλη τροφή ή υγρό παρά μόνο μητρικό γάλα, εκτός κι αν επιβάλλεται να γίνει διαφορετικά για ιατρικούς λόγους.
 3. Διευκόλυνση της πρακτικής “rooming in”, δηλαδή να επιτρέπεται να παραμένει η μητέρα μαζί με το μωρό της 24 ώρες την ημέρα.
 4. Ενθάρρυνση του θηλασμού όταν το μωρό το αποζητά.
 5. Όχι πιπίλες ή άλλα αντικείμενα για το στόμα όταν το μωρό θηλάζει.
 6. Ενδυνάμωση και δημιουργία ομάδων υποστήριξης του θηλασμού στις οποίες θα απευθύνονται οι μητέρες όταν φεύγουν από το νοσοκομείο ή την κλινική.

Πολιτική για επαγγελματίες υγείας και λοιπό προσωπικό

Α. Οι μαίες, οι παιδίατροι,  οι μαιευτήρες-γυναικολόγοι και το λοιπό κλινικό προσωπικό έχουν την υποχρέωση και την ευθύνη

 1. Να υποστηρίξουν – προωθήσουν τον μητρικό θηλασμό.
 2. Να βοηθήσουν την νέα μητέρα που θηλάζει να ξεπεράσει τις τυχόν δυσκολίες, ώστε να θηλάσει με επιτυχία.
 3. Να μπορούν να αναγνωρίσουν και αντιμετωπίσουν παθολογία της γαλουχίας.
 4. Να μπορούν να βοηθήσουν τις μητέρες που για οποιοδήποτε λόγο έχουν αποχωριστεί το νεογνό τους, να αντλήσουν το γάλα τους με το χέρι ή το θήλαστρο ώστε να  διατηρήσουν το θηλασμό και  να βοηθήσουν στην δημιουργία ατομικής τράπεζας γάλακτος.
 5. Να ενημερώσουν και να διδάξουν τις μητέρες που το νεογνό τους αδυνατεί για κάποιο λόγο να θηλάσει από το μαστό, πως υπαρχουν εναλλακτικοί τρόποι σίτισης (σύριγγα, φλυτζανάκι, κουταλάκι κλπ.).

Β.Το λοιπό προσωπικό (διοικητικό ή βοηθητικό) που έρχεται σε επαφή με έγκυες γυναίκες ή λεχωΐδες

 1. πρέπει να έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορεί να κατευθύνει σωστά μια γυναίκα που πρόκειται να θηλάσει ή θηλάζει.
 2. Να μπορεί να απαντήσει σε απλές ερωτήσεις για το θηλασμό και πώς να υποστηρίξει τις μητέρες για τη διατροφή των μωρών του

Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και λοιπού προσωπικού για τον μητρικό θηλασμό

 1. Οι, άμεσα εμπλεκόμενοι με τον μητρικό θηλασμό, επαγγελματίες υγείας παρακαλουθούν εγγεκριμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια μητρικού θηλασμού.Κάθε νεοεισερχόμενος επαγγελματίας υγείας, μετά την παρέλευση εξαμήνου θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος.
 2. Διοργάνωση θεματικών σεμιναρίων – ημερίδων για τους επαγγελματίες υγείας.
 3. Τηρείται μητρώο εκπαίδευσης για όλους τους επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται στην φροντίδα της εγκύου, της λεχωίδας και του νεογνού της.
 4. Περιοδική διανομή εντύπου ενημερωτικού υλικού.
 5. Το λοιπό προσωπικό (βοηθητικό, διοικητικό) του Θριασίου Νοσοκομείου παρακολουθεί εκπαιδευτικά σεμινάρια, τουλάχιστον 5 ωρών, που προωθούν και προάγουν τον μητρικό θηλασμό. (καλύπτουν βασικές γνώσεις). Τα σεμινάρια διοργανώνονται απο την επιτροπή θηλασμού στο Θριάσιο Νοσοκομείο, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΟΙ ΕΓΚΥΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ    ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ.

 

 • Η φιλικότητα προς το θηλασμό αρχίζει απο τα ΕΙ όπου γίνεται ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση σε κάθε επίσκεψη παρακολούθησης της κύησης. Δίνεται η δυνατότητα στην  έγκυο γυναίκα να συζητήσει τις τυχόν απορίες και προβληματισμούς της.
 • Βασικό στοιχείο της πολιτικής μας είναι η θεσμοθέτηση μαθήματων γονεϊκότητας, που συμπεριλαμβάνουν τον μητρικό θηλασμό και γίνονται στο Θριάσιο Νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ( κατά προτίμηση από την 25η μέχρι την 32η εβδομάδα). Τα μαθήματα γίνονται  με την συνεργασία των εκπαιδευμένων επαγγελματιών υγείας,  υπό τήν καθοδήγηση της επιτροπής θηλασμού, και είναι ανοιχτά σε κάθε έγκυο γυναίκα και τον σύντροφο της ανεξάρτητα από το που θα γεννήσει τελικά.
 • Τα οφέλη του μητρικού θηλασμού, τα μειονεκτήματα της τεχνητής διατροφής, καθώς και η σωστή τεχνική που μειώνει τα συνήθη προβλήματα εξηγούνται με σαφήνεια σε κάθε έγκυο γυναίκα. Σκοπός μας είναι να δοθεί στις έγκυες, εμπιστοσύνη στην ικανότητα τους να θηλάσουν.
 • Βασικά περιληπτικά στοιχεία της πολιτικής καθώς και τα 10 βήματα για επιτυχή θηλασμό έχουν μεταφραστεί στην  αλβανική και ρωσική γλώσσα προκειμένου να γίνουν καλύτερα αντιληπτά από τις γυναίκες που γεννούν στο Νοσοκομείο μας.
 • Τα 10 βήματα πρέπει να είναι αναρτημένα στα ΕΙ, το μαιευτήριο,  τους θαλάμους νοσηλείας και σε κάθε χώρο που κινείται η έγκυος και η λεχωίδα.
 • Η πολιτική είναι προσβάσιμη σε όλους.

Αρωγή κατά τον τοκετό

 • Το υγιές νεογνό μετά την γέννηση τοποθετείται στην κοιλιά της μητέρας του, οπού απολίνωνεται ο ομφαλίος  λώρος.
 • Το φυσιολογικό νεογνό παραμένει στην μητέρα του αμέσως μετά την απολίνωση του ομφαλίου λώρου ή όταν εκείνη είναι έτοιμη και υπό την επίβλεψη της μαίας , σκεπασμένο και σε επαφή δέρμα με δέρμα, “ψάχνει” για το στήθος. Ανεμπόδιστος θηλασμός υπό επίβλεψη , ενθάρυνση, επεξήγηση αμέσως μετά τον τοκετό.
 • Σε περίπτωση καισαρικής τομής με επισκληρίδιο αναισθησία το υγιές νεογνό πρέπει να τοποθετείται στην αγκαλιά της μητέρας του αμέσως μετά τον τοκετό για να αποκτήσουν βλεματική επαφή και αν θέλει να θηλάσει.
 • Σε περίπτωση καισαρικής τομής με γενική αναισθησία το μωρό θα πρέπει να πάει κοντά στη μητέρα του αμέσως μετά την επιστροφή της λεχωΐδας στην κλινική ή μόλις εκείνη είναι έτοιμη.

 

Αρωγή κατά την λοχεία

 • Η μεταφορά του νεογνού γίνεται μαζί με την μητέρα του στην κλινική
 • Στο νοσοκομείο μας, από ιδρύσεως, τα μωρά κοιμούνται σε κουνάκι δίπλα στη μητέρα τους (rooming in).
 • Ενθάρρυνση να μοιράζονται τις περισσότερες ώρες το ίδιο κρεβάτι (bed sharing) και             ενδεχόμενα να κοιμούνται μαζί  (co- sleeping) .
 • Αποχωρισμός τους ,κατόπιν επεξήγησης για σύντομο χρονικό διάστημα
 • Ενθάρρυνση θηλασμού όταν το μωρό το αποζητά, τουλάχιστον 8-12 γεύματα ημερησίως.
 • Καθημερινή επίσκεψη σε όλες τις λεχωίδες, μαίας επιφορτισμένης με το καθήκον να διδάξει, βοηθήσει και τυχόν αντιμετωπίσει προβλήματα θηλασμού.
 • Ειδική αναφορά στη λογοδοσία τυχόν προβλημάτων θηλασμού.
 • Στά φυσιολογικά τελειόμηνα νεογνά δεν επιτρέπετααι η χρήση πιπίλας.
 • Η χρήση θηλών σιλικόνης γίνεται επί ενδείξεων καθότι έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν τελικά τον θηλασμό.
 • Όλες οι λεχωίδες, ανεξάρτητα από το τρόπο μαίευσης, θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ασχολούνται με τις ανάγκες των νεογνών,υπό την υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας .
 • Φροντίδα απο το Τμήμα Διατροφής στις μητέρες που θηλάζουν.
 • Σε περίπτωση που η μητέρα είναι φορέας του AIDS ή νοσεί, το νεογνό δεν θηλάζει αλλά παραμένει στο ίδιο δωμάτιο με την μητέρα του. Η λεχωίδα ενημερώνεται για τον τρόπο παρασκευής της τεχνητής διατροφής

 

 

 

 

Σε περίπτωση αποχωρισμού νεογνού-μητέρας

Όταν ένα νεογνό αποχωριστεί από την μητέρα του για οποιονδήποτε λόγο,            η μητέρα θα πρέπει

 • να ενθαρρύνεται από το προσωπικό, προκειμένου να διατηρήσει το θηλασμό, αντλώντας  το γάλα της με το χέρι ή το  θήλαστρο τουλάχιστον 8 φορές την ημέρα.
 • να ενημερώνεται για τον τρόπο φύλαξης και μεταφοράς του.

Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η λήψη συμπληρωματικής διατροφής

Όταν κρίνεται απαραίτητη η λήψη συμπληρωματικής διατροφής θα πρέπει  να:

 • αιτιολογείται (ιατρική ένδειξη) και να ενημερώνεται επακριβώς η μητέρα.
 • αναγράφεται στο ιστορικό του νεογνού και να προσυπογράφεται η εντολή με την ακριβή ποσότητα που χρειάζεται. (Η χωρητικότητα του νεογνικού στομάχου είναι κατά την 1η μέρα ίση με 6 ml ανά γεύμα, την 3η μέρα εως 25 ml ανά γεύμα και την 7η μέρα εως 51 ml ανά γεύμα ).

Σημειώνεται ότι η άντληση του μητρικού γάλακτος και η σίτιση  με αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος συμπληρωματικής διατροφής.

 

Πριν από την έξοδο από το Νοσοκομείο κάθε μητέρα θα πρέπει να γνωρίζει:

 • Βασικές πληροφορίες για τον μηχανισμό παραγωγής γάλακτος.
 • Πώς θα αναγνωρίζει τα σημάδια πείνας του νεογνού.
 • Πώς θα θηλάζει σωστά το νεογνό (σωστή θέση, στήριξη μαστού, σωστή σύλληψη μαστού από το νεογνό).
 • Πότε το νεογνό χορταίνει.
 • Πώς θα κάνει μασάζ στο στήθος και πώς θα αντλεί το μητρικό γάλα με το χέρι ή το θήλαστρο.
 • Βασικές αρχές ατομικής τράπεζας γάλακτος.
 • Πού μπορεί να απευθυνθεί μετά την έξοδο από το νοσοκομείο σε περίπτωση που χρειάζεται βοήθεια στο θηλασμό.

 

 

Λεχωϊδες που αποφασίζουν οτι δεν επιθυμούν να θηλάσουν ή αποφασίζουν μικτή διατροφή

Όλες οι μητέρες που έχουν αποφασίσει να μην θηλάσουν ή να δώσουν μικτή διατροφή

 • ενημερώνονται για τους κινδύνους των υποκατάστατων καθώς και για τις εναλλακτικές επιλογές σίτισης (π.χ.κουταλάκι,σύριγγα, ποτηράκι)
 • Προσυπογράφουν την επιλογή τους, η οποία είναι σεβαστή
 • Εκπαιδεύονται στην παρασκευή του ξένου γάλακτος σε χώρο ξεχωριστό από τις θηλάζουσες.
 • Επιδεικνύουν, πριν την έξοδο τους απο την κλινική, την επάρκεια τους στην ασφαλή παρασκευή γάλακτος.

 

 

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

 • Σε ΗIV-θετικές μητέρες.
 • Σε μητέρες με ενεργό φυματίωση χωρίς θεραπεία.
 • Σε μητέρες που κάνουν χρήση εθιστικών ουσιών(π.χ.ηρωίνη ή κοκαΐνη) και με την σύμφωνη γνώμη του παιδιάτρου.
 • Σε μητέρες με ανεμευλογιά που είναι λοιμογόνος για το νεογνό.
 • Σε νεογνά με γαλακτοζαιμία.
 • Σε μητέρες που λαμβάνουν φάρμακα ασύμβατα με το μητρικό θηλασμό
 • Μητέρες με HTLV1 (ανθρώπινο ιό της λευχαιμίας των Τ- λεμφοκυττάρων τύπου1)
 • Σε μητέρες με ενεργό ερπητική λοίμωξη στο μαστό ο θηλασμός μπορεί να γίνεται από τον υγιή μαστό.

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

 • Λειτουργία ιατρείου θηλάζουσας μητέρας και νεογνού με ραντεβού, όπου επανεκτιμάται, η επάρκεια του μητρικού θηλασμού καθώς και  τυχόν προβλήματα γαλουχίας, 7 ημέρες μετά την έξοδο τους.
 • Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για όλες τις θηλάζουσες μητέρες όλο το 24ωρο
 • Πολιτική του νοσοκομείου είναι η δημιουργία ομάδων υποστήριξης μητρικού θηλασμού στην κοινότητα, μέσω του τμήματος Επισκεπτών Υγείας του Νοσοκομείου μας.
 • Σύνδεση με όμαδες υποστήριξης που λειτουργούν ήδη στην κοινότητα.

 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ

Πολιτική μας είναι το νοσοκομείο να είναι όχι μόνο Φιλικό για τα Βρέφη αλλά να γίνεται και η γέννηση σε περιβάλλον φιλικό προς τη μητέρα.

 • Όλες οι έγκυες και οι σύντροφοί τους μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα προετοιμασίας για την γονεϊκότητα που περιλαμβάνουν προετοιμασία για τον τοκετό, μαθήματα θηλασμού αλλά και περιποιήσης νεογνού.
 • Στο νοσοκομείο μας οι επίτοκες ενθαρρύνονται να έχουν συντροφιά της επιλογής τους κατά την διάρκεια του τοκετού εφόσον το επιθυμούν.
 • Ενθαρρύνονται  επίσης να περπατούν και να κινούνται, αν το επιθυμούν εκτός αν υπάρχει ιατρικός λόγος για τον οποίο η επίτοκος είναι ενημερωμένη.
 • Η επίτοκος ενημερώνεται για οποιαδήποτε παρεμβατική πρακτική χρησιμοποιηθεί εάν αυτή κριθεί  απαραίτητη για ιατρικούς λόγους.(πρόκληση τοκετού, τεχνητή ρήξη θυλακίου, επισιοτομή, καισαρική τομή)
 • Οι επίτοκες ενθαρρύνονται να σκεφτούν τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών μη φαρμακευτικών μεθόδων ανακούφισης του πόνου, όπως διδάχθηκαν στα μαθήματα γονεϊκότητας. Αναλγητικά ή αναισθητικά φάρμακα χρησιμοποιούνται είτε μετά από επθυμία της επιτόκου ή είναι απαραίτητα εξαιτίας επιπλοκών που έχουν εξηγηθεί στη μητέρα

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΘΗΛΑΣΜΟ

Πολιτική του νοσοκομείου είναι και η ύπαρξη Παιδιατρικής κλινικής φιλικής προς το θηλασμό.

 

ΤΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΒΡΕΦΗ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σε συνάρτηση με την ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΗΛΑΣΜΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ και την ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ  μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή προσανατολισμού των νοσοκομείων ως φιλικότερα προς τον χρήστη των υπηρεσιών του.

Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού

            Σουμάκης Κωνσταντίνος MDPhD , Επιμ. Α Μ/Γ

            Καμπουροπούλου Γεσθημανή  MDPhD , Επιμ. Α Παιδίατρος

            Ρεφενδαρίου Παρασκευή Μαία

Γραμμή Επικοινωνίας Θηλασμού : 213 2028245

Η Επιτροπή θηλασμού οφείλει, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, να αναθεωρεί την «Πολιτική» ανά 3-5 έτη.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο