Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνείς διαγωνισμός για την προμήθεια διαγνωστικών ουσιών

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνείς διαγωνισμός για την προμήθεια διαγνωστικών ουσιών ( CPV 33694000-1) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Διαγνωστικών Ουσιών με παραχώρηση συνοδού

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Φύλαξης (CPV 79713000-5)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (ΑΡΙΘΜ.  13/2021) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης   Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79713000-5

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας (CPV 90911200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (ΑΡΙΘΜ.  12/2021) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου   Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Εστιατορίου και παροχής Φαγητού (CPV 55300000-3)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (ΑΡΙΘΜ.  11/2021) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η παροχή Υπηρεσιών Εστίασης   Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 55300000-3

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοιχτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Λυχνίας ( CPV 31532100-5).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (ΑΡΙΘΜ.  10/2021) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΧΝΙΑΣ ( CPV 31532100-5). Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Λυχνίας Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού, διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού (ΑΡΙΘΜ. 09/2021)

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού, διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού (ΑΡΙΘΜ. 09/2021) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  Παροχή  Υπηρεσιών Ανάπτυξης λογισμικού,

Περισσότερα »

Προκήρυξη για μία θέση Δικηγόρου στο Νοσοκομείο

Προκήρυξη μίας θέσης Δικηγόρου του Νοσοκομείου Το γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσιο Προκηρύσσει Την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ , με σχέση έμμισθης εντολής  αορίστου χρόνου, σύμφωνα με

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου (ΑΡΙΘΜ. 08/2021)

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου (ΑΡΙΘΜ. 08/2021) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η Συντήρηση Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους

Περισσότερα »

Τροποποίηση της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού (αρ. διακ. 07/2021)

Τροποποίηση της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού (αρ. διακ. 07/2021) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού (ΑΡΙΘΜ. 07/2021)

Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού (ΑΡΙΘΜ. 07/2021) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τα προς

Περισσότερα »
Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο